CHT Tilburg (formeel: Charlotte-Oord Hockeyteam Tilburg) is een sportvereniging voor mensen met een beperking. Tijdens het sporten bewegen de spelers zich voort in een handbewogen of elektrische (sport)rolstoel.

Bij onze vereniging wordt rolstoelhockey gespeeld.

De vereniging is opgericht op 27 november 1989 en is voortgekomen uit het voormalige Charlotte-Oord.

In het verleden was de vereniging aangesloten bij Gehandicaptensport Nederland. In 2010 is de volledige rolstoelhockeysport onderdeel geworden van de KNHB.

Momenteel heeft onze vereniging 1 elektrisch en 4 handbewogen teams, die allen in competitieverband spelen onder de vlag van de KNHB.

Inkomsten van de vereniging komen voor het merendeel uit contributiegelden van de leden. Door diverse soorten acties wordt geprobeerd extra inkomsten te verwerven. Met deze gelden kunnen extra activiteiten  t.b.v. de leden georganiseerd worden, zoals bv. toernooien.

De spelers trainen in principe in de gymzaal van de mytylschool in Tilburg.

Op maandagavond traint het elektrisch rolstoelhockeyteam, op dinsdagavond de handbewogen rolstoelhockeyteams in 3 groepen (afhankelijk van het speelniveau.)